ปภ.แจ้ง 41 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน วันที่ 17-21 ก.ย.

ปภ.แจ้ง 41 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน วันที่ 17-21 ก.ย.

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (239/2565) ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้

โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2565 ดังนี้

ภาคเหนือ ได้แก่

 • แม่ฮ่องสอน (อ.เมืองฯ ปาย แม่สะเรียง สบเมย)
 • เชียงใหม่ (อ.จอมทอง ฝาง แม่แจ่ม เวียงแหง อมก๋อย)
 • เชียงราย (อ.เมืองฯ แม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง แม่สรวย)
 • ลำปาง (อ.เมืองฯ สบปราบ วังเหนือ เมืองปาน เถิน แจ้ห่ม ห้างฉัตร เกาะคา)
 • พะเยา (อ.เชียงคำ ปง จุน ดอกคำใต้)
 • แพร่ (อ.สอง ลอง ร้องกวาง วังชิ้น)
 • น่าน (อ.ท่าวังผา บ่อเกลือ ปัว สองแคว เวียงสา แม่จริม)
 • อุตรดิตถ์ (อ.ท่าปลา น้ำปาด ฟากท่า)
 • พิษณุโลก (อ.วังทอง เนินมะปราง นครไทย ชาติตระการ วัดโบสถ์)
 • ตาก (อ.เมืองฯ ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ อุ้มผาง วังเจ้า)
 • กำแพงเพชร (อ.เมืองฯ คลองลาน โกสัมพีนคร)
 • เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ วังโป่ง ชนแดน หนองไผ่ หล่มสัก หล่มเก่า เขาค้อ วิเชียรบุรี)
 • และอุทัยธานี (อ.ลานสัก บ้านไร่ ห้วยคต)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

 • เลย (อ.เมืองฯ ด่านซ้าย ท่าลี่ นาแห้ว วังสะพุง)
 • หนองคาย (อ.สังคม โพธิ์ตาก)
 • บึงกาฬ (อ.เมืองฯ บุ่งคล้า)
 • หนองบัวลำภู (อ.สุวรรณคูหา)
 • อุดรธานี (อ.กุดจับ นายูง น้ำโสม)
 • มุกดาหาร (อ.เมืองฯ ดงหลวง หว้านใหญ่ หนองสูง)
 • ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ หนองบัวระเหว แก้งคร้อ บ้านแท่น ภูเขียว คอนสวรรค์)
 • ขอนแก่น (อ.เมืองฯ หนองเรือ บ้านฝาง พระยืน มัญจาคีรี)
 • กาฬสินธุ์ (อ.เมืองฯ ยางตลาด ฆ้องชัย)
 • ยโสธร (อ.มหาชนะชัย คำเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว)
 • อำนาจเจริญ (อ.เมืองฯ ชานุมาน เสนางคนิคม)
 • นครราชสีมา (อ.เมืองฯ โนนไทย โนนสูง ปากช่อง สีคิ้ว วังน้ำเขียว)
 • ศรีสะเกษ (อ.ขุนหาญ กันทรลักษ์ ราษีไศล)
 • และอุบลราชธานี (อ.เมืองฯ วารินชำราบ นาจะหลวย นาเยีย น้ำขุ่น ดอนมดแดง สว่างวีระวงศ์ พิบูลมังสาหาร เขมราฐ)

ปภ.แจ้ง 41 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน วันที่ 17-21 ก.ย.

ภาคกลาง ได้แก่

 • กาญจนบุรี (อ.ทองผาภูมิ สังขละบุรี หนองปรือ บ่อพลอย เลาขวัญ)
 • ราชบุรี (อ.สวนผึ้ง ปากท่อ บ้านคา)
 • นครนายก (อ.เมืองฯ ปากพลี)
 • ปราจีนบุรี (อ.กบินทร์บุรี นาดี ประจันตคาม)
 • สระแก้ว (อ.เมืองฯ ตาพระยา เขาฉกรรจ์ วัฒนานคร อรัญประเทศ)
 • ฉะเชิงเทรา (อ.ท่าตะเกียบ)
 • ระยอง (อ.เมืองฯ แกลง นิคมพัฒนา บ้านค่าย บ้านฉาง เขาชะเมาปลวกแดง)
 • จันทบุรี (ทุกอำเภอ)
 • ตราด (ทุกอำเภอ)
 • ปทุมธานี (อ.ธัญบุรี คลองหลวง)
 • นนทบุรี (อ.เมืองฯ ปากเกร็ด)
 • สมุทรปราการ (อ.เมืองฯ บางพลี บางบ่อ บางเสาธง)
 • เพชรบุรี (อ.หนองหญ้าปล้อง แก่งกระจาน ชะอำ ท่ายาง)
 • และประจวบคีรีขันธ์ (อ.หัวหิน) รวมถึงกรุงเทพมหานคร

กอปภ.ก.จึงได้ประสานแจ้งจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยโดยติดตามปริมาณที่ตกในพื้นที่แต่ละจุดอย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสมจำนวนมาก ที่อาจส่งผลให้เกิดอุทกภัย

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำ น้ำตก ถ้ำลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้มีประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่ ในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะห้ามลงเล่นน้ำและประกอบกิจกรรมทางทะเลด้วยความระมัดระวังในช่วงคลื่นลมแรง

พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย อีกทั้งจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) รวมถึงนำเครื่องมือเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุ และช่วยเหลือประชาชนทันที

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอพพลิเคชั่น “THAI DISASTER ALERT” และสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tangotaxidancers.com

ufa slot

Releated