เครือข่าย ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม วอนศธ.พัฒนาการศึกษา

เครือข่าย ร.ร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม วอนศธ.พัฒนาการศึกษา

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เสนอประเด็นปัญหาที่อยากให้ ศธ.​ช่วยเหลือพัฒนาการศึกษาหลายประเด็น เช่น เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้นักเรียนเอกชน การเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว

โดยขอให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวเป็นเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู พร้อมกับขอให้มีศึกษานิเทศก์ในโรงเรียนเอกชนด้วย หรือสนับสนุนให้มีการอบรมและพัฒนาผู้บริหารเอกชน และดูแลสวัสดิการรักษาพยายามให้ครูเพิ่มเติมด้วย ประเด็นต่างๆ ที่เครือข่ายโรงเรียนเอกชนฯ เสนอมานั้น ตนรับฟังและมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.)

ด้านนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า เครือข่ายโรงเรียนเอกชนฯ ได้เสนอแนวทางพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชนภาคใต้ หลายประเด็น เช่น การพัฒนาครูเอกชนให้มีทักษะการสอนตามสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบ พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็น Active Learning พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ เป็นต้น

ซึ่งเรื่องเหล่านี้ ศธ.​และ สช.ได้ดำเนินการมาอยู่แล้ว นอกจากนี้ ทางเครือยข่ายโรงเรียนเอกชนฯ​ ได้เสนอให้โรงเรียนเอกชนได้เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา สช.ได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ทำการศึกษา วิจัย เพื่อจัดทำข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่มเงินอุดหนุนอาหารกลางวันต่อไป

“ส่วนข้อเสนอที่ให้ ศธ. เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวเพื่อสมทบเงินเดือนครูเอกชน ล่าสุด สช.ได้ขอปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวเพื่อสมทบเงินเดือนครูมาแล้วในปี 2560 ไปแล้ว แต่โรงเรียนสะท้อนว่าไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เรื่องดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการ ศธ.เห็นความสำคัญ มอบหมายให้ สช.หารือร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ศึกษา วิจัยเงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนเอกชนเป็นการเฉพาะ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างวิจัยรวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป“ นายพรีศักดิ์กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tangotaxidancers.com

UFA Slot

Releated